vergelijken. overstappen. besparen

Bel ons voor advies

8,9 / 10

(602 reviews)

home nieuws wnf en eneco blijven partners

WNF en Eneco blijven partners

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en het energiebedrijf Eneco blijven partners tot in elk geval 2017. Eneco en het WNF zien allebei dat het belangrijk en urgent is om de energievoorziening te verduurzamen.

Eind 2010 werd Enecogroep de eerste Nederlandse Climate Saver van het WNf. In dit internationale klimaatprogramma van het WNF maken bedrijven strenge afspraken over hun eigen CO2-reductie. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over het gebruik en productie van schone energie voor henzelf en hun klanten. Deze afspraken zijn tussen het WNF en Eneco in een nieuwe overeenkomst verder aangescherpt.

Op dit moment heeft de energievoorziening veel gevolgen voor het klimaat en daarmee op de natuur en de biodiversiteit. Eneco en het WNF zien allebei dat het belangrijk en urgent is om de energievoorziening te verduurzamen. Om dat te bereiken moet overgeschakeld worden naar schone en onuitputtelijke energiebronnen en moet er aandacht zijn voor energiebesparing.

In het kader van het Climate Saver project zijn Eneco, WNF en het onderzoeksbureau Ecofys inmiddels gestart met een ontwikkeltraject ‘One Planet Thinking’. Het doel van dit ontwikkeltraject is om een methodiek te ontwikkelen waarmee bedrijven hun duurzaamheidinspanningen kunnen relateren aan de grenzen van 1 planeet. Eneco en WNF streven ernaar meer bedrijven en onderzoeksinstellingen te betrekken bij deze ontwikkeling.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van biomassa zoals palmolie. Bij het produceren van deze olie worden oerwouden gekapt. Verschillende Nederlandse Electriciteitscentrales voegen een deel  biomassa toe aan hun brandstof. Daardoor mogen ze een deel van hun stroom als groene stroom verkopen. Dit bijmengen staat ter discussie, omdat de centrales de biomassa invoeren vanuit tropische landen. Daar worden oerwouden gekapt voor de productie hiervan en daarmee de lokale ecologie ontwricht.  Daarom wordt er steeds meer gekeken naar andere vormen van biomassa die niet zo ontwrichtend werken op de natuur. Het WNF en Eneco streven ernaar om op Europees niveau scherpe criteria te stellen voor het gebruiken van biomassa. Eneco vervult aan de hand van aansprekende biomassa projecten een voorbeeldrol.

Tenslotte is ook het tegengaan van ontbossing een onderdeel van de afspraken. Daarbij wort REDD+ ingezet. Dat is een financieel instrument voor behoud van natuurlijke bossen. Eneco stimuleert en realiseert een gezonde marktwerking op het gebied van CO2-certificaten. Bij deze certificaten zijn de opbrengsten gekoppeld aan het behoud van natuurlijk bos. Het WNF werkt aan gedragsregels rondom de bescherming van natuurgebieden en het tegengaan van ontbossing. Meer hierover kunt u lezen op https://www.wnf.nl/nl/home/bedrijven/

Voor meer informatie over zakelijke energietarieven en groene energie voor uw bedrijf kunt u kijken op http://www.energie-zakelijk.nl

Wanneer bent u Grootzakelijk?

  • U betaalt maandelijks voor de energie die u daadwerkelijk verbruikt;
  • U krijgt twee aparte facturen voor het netbeheer en het energieverbruik;
  • Uw aansluiting is groter dan 3 x 80 Ampère (vanaf 100.000 KwH) en/of uw gasaansluiting is groter dan 40 m³/ uur (vanaf G40).
Vergelijk grootzakelijk

Wanneer bent u MKB, ZZP-er of kleinzakelijk?

  • U krijg elk jaar een afrekening en betaalt per maand een voorschot;
  • U krijgt een factuur voor zowel energieverbruik als levering;
  • U heeft een electra aansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 Ampère en/of een gasaansluiting kleiner dan G40.
Vergelijk ZZP Vergelijk MKB